En tung bør av minner

Til høsten kommer min neste bok “Med krigen som skygge – Barndom i etterkrigstidens Finnmark”. For meg er det en stor oppgave å presentere barnestemmer fra Finnmark, sterke stemmer, tankefulle stemmer, vonde stemmer og gode stemmer. Disse utgjør kjernen av dagens finnmarkinger. Et folk som bar, og ennå bærer, en tung bør av minner. Jeg … Continue reading En tung bør av minner

MED KRIGEN SOM SKYGGE

Hvorfor ble foreldre og besteforeldre tause så snart krigen ble nevnt? Med den kommende boken ønsker jeg å fortelle historiene til en hel generasjon som ennå sitter igjen med mange spørsmål. Fra barneårene på slutten av 1940-tallet, ungdomstid på vei inn i en ny, kald, krig frem til en alderdom hvor refleksjoner rundt egne opplevelser kommer … Continue reading MED KRIGEN SOM SKYGGE

Finnmark 1940-1945 Krigens vitner

  Boken “Krigens vitner Finnmark-skjebner 1940-1945” utkom i 2016. Historiene i boken er  sterke. De forteller om krigstidens Finnmark og opplevelser som satte spor gjennom flere generasjoner. Fortellingene er viktige for å kunne forstå noe av dramatikken som utspant seg i vårt nordligste fylke i perioden 1940-1945.  De frøs noe forferdelig, når de vrengte av seg … Continue reading Finnmark 1940-1945 Krigens vitner

Krigens vitner

I flere år har jeg vært opptatt av enkeltmenneskene i historien om krigsårene. Opplevelser som var, og fremdeles er, åpne sår for mange.  Gjennom min gjerning som forfatter og frilansjournalist med en sterk interesse for krigshistorie har jeg møtt personer som ønsket å dele sin historie. Jeg har også gjort noen “dypdykk” i enkelthendelser som jeg … Continue reading Krigens vitner

Drømmen om Afrika

Under krigen var min morfar grenselos mellom Narvik og Sverige. Høsten 1944 ble det for hett under føttene hans da tyskerne kom på spor av virksomheten han bedrev. Han valgte da å sette kursen over grensen hvor han endte opp med å bidra til norske agenters etterretningsvirksomhet like innenfor svenske-grensen. På stedet han kom til … Continue reading Drømmen om Afrika