MED KRIGEN SOM SKYGGE

18076634_1329578273745936_8046690990745127097_o

Hvorfor ble foreldre og besteforeldre tause så snart krigen ble nevnt?

Med den kommende boken ønsker jeg å fortelle historiene til en hel generasjon som ennå sitter igjen med mange spørsmål. Fra barneårene på slutten av 1940-tallet, ungdomstid på vei inn i en ny, kald, krig frem til en alderdom hvor refleksjoner rundt egne opplevelser kommer stadig nærmere.

Boken har fått undertittelen: “Barndom i etterkrigstidens Finnmark”

987c488a7904d953668b932c9c9eb503

Dette er stemmene som sjelden har blitt hørt.  Godt voksne som gjerne vil fortelle.

I boken blir du kjent med en rekke mennesker som berører ulike tema i sine beretninger.

teller42

Historiene om finnmarkingenes dramatiske krigsopplevelser blir stadig mer kjent gjennom en rekke bøker som har blitt, og vil bli, utgitt.  Mange har gjennom årene fått vite hvordan noen av de voksne opplevde deportasjon og huleboer-tilværelse, ennå lever fortellere.

Men hvem har egentlig spurt barna om tiden som fulgte, en tid hvor lyden av hammerslag og fellesskap preget hverdagen. En tid hvor fokus ikke lå på å snakke om det som hadde vært, en tid hvor en skulle komme seg i hus. 

Både norske soldater og lokalbefolkningen tok i bruk det de kunne finne av materialer for å sikre bokvarter i et rasert fylke. Foto utlånt av Reidar Berg

Norske soldater ved en provisorisk bolig våren 1945.

Boken ”Med krigen som skygge – Barndom i etterkrigstidens Finnmark” vil tilføre noe nytt i beretningene rundt Den Andre Verdenskrig. Boken gir en stemme til etterkrigsgenerasjonen.

14435248_352888155044427_8547903423140417034_o-2

Barn fra Sørøya på vei hjem etter å ha vært evakuerte til Skottland.                                                                                                   (Foto utlånt av Nils Mortensen)

Du kan støtte bokprosjektet via tjenesten SPLEIS ved å klikke her.

Da får du også en takk i bokens takkeliste.

Ønsker du å komme i kontakt med forfatteren? Har du en etterkrigshistorie å fortelle? Bruk kontaktskjema under her.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Bok

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s